TOP 10 TRÒ CHƠI HAY NHẤT
Bonus Bears
BONUS BEARS
 • LƯỢT QUAY MIỄN PHÍ
 • TÍNH NĂNG TIỀN THƯỞNG
Số hàng:
25
Tiền cược mỗi hàng:
₫1000 … ₫125000
Tiền thưởng:
Tiền mặt
TOP 10 TRÒ CHƠI HAY NHẤT
Captain's Treasure

Captain's Treasure

CHƠI NGAY Thông Tin Trò Chơi
CAPTAIN'S TREASURE
 • THẮNG 2 CÁCH
 • QUẢ BÓNG DOLLAR
Số hàng:
9
Tiền cược mỗi hàng:
₫250 … ₫25000
TOP 10 TRÒ CHƠI HAY NHẤT
Funky Monkey
FUNKY MONKEY
Số hàng:
1
Tiền cược mỗi hàng:
₫1000 … ₫150000
TOP 10 TRÒ CHƠI HAY NHẤT
Golden Tour
GOLDEN TOUR
 • Tính năng Tiền thưởng
 • Thắng Hai Cách
 • Quả bóng Dollar
Số hàng:
5
Cược mỗi hàng:
₫250 … ₫150000
Tiền thưởng:
Tiền mặt
TOP 10 TRÒ CHƠI HAY NHẤT
Great Blue
GREAT BLUE
 • LƯỢT QUAY MIỄN PHÍ
 • TÍNH NĂNG TIỀN THƯỞNG
 • STACKED WILD
Số hàng:
25
Tiền cược mỗi hàng:
₫100 … ₫1000000
Tiền thưởng:
Lượt Quay Miễn Phí
TOP 10 TRÒ CHƠI HAY NHẤT
Highway Kings
HIGHWAY KINGS
Số hàng:
9
Tiền cược mỗi hàng:
₫250 … ₫150000
TOP 10 TRÒ CHƠI HAY NHẤT
Live Baccarat

Live Baccarat

CHƠI NGAY
TOP 10 TRÒ CHƠI HAY NHẤT
Nian Nian You Yu
RM 914,335.25
Nian Nian You Yu
 • Jackpot Rồng
 • Thắng Hai Cách
Số hàng: 
9
Cược mỗi hàng: 
₫10 … ₫500,000
TOP 10 TRÒ CHƠI HAY NHẤT
Spin A Win
SPIN A WIN
 • Quay vòng
 • Loại cược đa dạng
 • Cược Cao/Thấp hoặc Chẵn/Lẻ
TOP 10 TRÒ CHƠI HAY NHẤT
Zhao Cai Jin Bao
ZHAO CAI JIN BAO
 • THẮNG 2 CÁCH
Số hàng:
9
Tiền cược mỗi hàng:
₫100 … ₫1000000
TRÒ CHƠI ĐƯỢC GIỚI THIỆU
Purple Hot
RM 666,751.85
Purple Hot
 • JACKPOT TĂNG CẤP
Số hàng: 
5
Tiền cược mỗi hàng: 
₫400 … ₫125000
Crazy 7
CRAZY 7
Số hàng:
1
Tiền cược mỗi hàng:
₫1000 … ₫150000
Dolphin Reef
DOLPHIN REEF
Số hàng:
20
Tiền cược mỗi hàng:
₫1000 … ₫125000
Funky Fruits
FUNKY FRUITS
 • COLLAPSING REELS
 • JACKPOT TĂNG CẤP
Số hàng:
25+
Tiền cược mỗi hàng:
₫25000 … ₫250000
Safari Heat
SAFARI HEAT
 • LƯỢT QUAY MIỄN PHÍ
 • WILD NHÂN ĐÔI
Số hàng: 
15
Tiền cược mỗi hàng:
₫250 … ₫375000
Santa Surprise
SANTA SURPRISE
 • FREE GAMES
 • BONUS FEATURE
Số hàng:
20
Tiền cược mỗi hàng:
 ₫750 … ₫75000
Tiền thưởng:
Tiền mặt
Vacation Station
Vacation Station
Số hàng: 
8
Cược mỗi hàng:
₫500 … ₫250,000
Sweet Party
SWEET PARTY
 • Collapsing Reels
 • Tính năng Tiền thưởng
Số hàng:
25+
Cược mỗi hàng:
₫25000 … ₫250000